Lyan Ab

 

Stiftelsen Bensow har bedrivit daghemsverksamhet i Grankulla sedan 1982. Sedan hösten 2018 fungerar Stiftelsen Bensows daghem Lyan som ett aktiebolag, Lyan Ab, som till 100% ägs av Stiftelsen. Lyan Ab har sedan 1.6.2019 en ny enhet under sina vingar, daghemmet Grytet, på Södra Heikelvägen 5, tidigare Folkhälsans barnträdgård.

Genom sina tre enheter erbjuder Lyan Ab en trygg plats i naturnära miljö för 78 barn barn i åldern 1-5 år. 

Fr.o.m. 1.8.2019 fungerar Lyan Ab som Grankulla stads första servicesedelproducent inom småbarnspedagogiken. Detta innebär att när ett barn blivit beviljad dagvårdsplats på Lyan eller Grytet skall man ansöka om servicesedel via staden.

Lyan strävar ständigt till att upprätthålla och utveckla en kvalitativ småbarnspedagogik. Det gör man genom att ha sakkunnig och behörig personal som arbetar utgående från ett barn- och familjefokuserat arbettssätt. Personalen erbjuds regelbundet fortbildning och föräldrarna engageras i verksamheten genom olika evenemang med och utan barn.  
 

Våra enheter
 

Daghemmet Lyan består av Lilla Lyan med plats för 13 barn i åldern 1- 2 år samt Stora Lyan med plats för 30 barn i åldern 3 -5 år.

Lyan är beläget på Gräsavägen 1-3, mitt i skogen men ändå på kort avstånd från stadens centrum. Detta ser vi som en stor fördel eftersom det ger möjlighet till uteaktiviteter av varierande slag. Även inomhusmiljön, på såväl Lilla som Stora Lyan, bjuder på estetik och hemkänsla.

Personalstyrkan är 13 personer vilket inkluderar daghemmets egen husmor.

Daghemmet Grytet finns på södra sidan om Gallträsk och verkar i en villa från 1800-talet som ägs av Grankulla stad. Gallträsk,Stormossen och flera skogsområden finns i närheten dit det är lätt att styra alla större och mindre utfärder.

Daghemmet Grytet har plats för barn i åldern 3-5 år fördelade på två grupper, Grävlingarna (5 åringar) och Hermeliner (3-4 åringar)

På Grytet finns en personalstyrka på 8 personer inkluderande egen husmor.
 

Inlärningsfilosofi
 

På Lyan och Grytet arbetar vi i kontinuerlig växelverkan med barnen. Det är  synnerligen viktigt för oss alla att vara lyhörda för barnens behov, utveckling och erfarenheter. Samarbetet med föräldrarna är centralt och gemensamma samtal förs kontinuerligt.

Vi vill bjuda på möjligheter till nya upplevelser och inlärningsmöjligheter med leken och experimenterandet som de viktigaste redskapen. Vi rör oss mycket i skog och mark och på vintern finns det fina möjligheter i vår egen terräng samt vid Gallträsk att skida samt att få öva sig på skridsko på de närbelägna skridskoplanerna, Smedsplanen (Lyan), Sahara (Grytet)

Förutom leken som inlärningsmetod, i såväl ledd som fri verksamhet, har även musiken, drama och övrigt skapande en betydande roll i båda enheterna

Vårt mål är att barnen ska växa upp till trygga och rättvisa människor med en sund självkänsla och en stark tro på sig själva. I all verksamhet jobbar vi aktivt med metoder för att stimulera språklig utveckling. Barnens delaktighet är viktig både då vi planerar och då vi genomför vår verksamhet.

Vi har förmånen att ha en egen timanställd talterapeut som är en dag varannan vecka i respektive enhet.


Förskoleundervisning
 

Fr.o.m. hösten 2022 flyttar förskoleunderviningen över till Granhultsskolan vilket betyder att varken Lyan eller Grytet mera erbjuder förskoleundervisning.

                            Hemlagad mat

Vi är mycket stolta över kunna erbjuda barnen en näringsrik hemlagad mat, tillredd i våra egna kök. Båda enheterna har en egen kock som trollar fram god mat i enlighet med säsong och olika teman.Vi använder gärna ekologiska råvaror då det är möjligt. Veckans matsedel finns alltid till påseende på anslagstavlan i repektive hus.

Vi önskar alla intresserade varmt välkomna att bekanta sig med vad Lyan Ab har att erbjuda!

 

Rose-Marie Friberg, kock på Lyan

Fastighetsskötare Jonte Ripatti, assisterar vid lunchen.