Kamratstöd

 

Vi träffas i grupp där alla är jämnåriga och har liknande erfarenheter. Under varje träff behandlar vi ett skilt tema som kan vara t. ex. självkänsla, familj eller känslor. Vi diskuterar också omkring missbruk och psykisk sjukdom för att få en bättre förståelse för hur det kan påverka din förälders beteende och agerande.

Vi pratar, har roliga aktiviteter och utflykter, äter tillsammans och chillar. Här kan du vara dej själv, utan hemligheter. Du kan berätta så mycket eller så lite om din situation som du själv är bekväm med. I början kanske du bara vill lyssna, det är också helt okej.

Gruppen leds av två trygga vuxna som förstår hur det kan vara att växa upp i en familj där en förälder mår dåligt p.g.a. alkohol, droger eller psykisk sjukdom. 

Vi ordnar grupper enligt behov i hela Nyland.

 

Kamratstödsgrupper hösten 2024:
 

 • Kamratstödsgrupp för 7-12 åringar i Grankulla
   
 • Kamratstödsgrupp för 10-14 åringar i Borgå
   
 • Kamratstödsgrupp för 7-12-åringar i Raseborg
   
 • Chillkvällar för ungdomar och unga vuxna i Grankulla
   
 • Chillkvällar för 7-12 åriga barn i Grankulla

Mera information om kamratstödsgruppernas tidpunkter kommer i början av höstterminen, men man kan redan nu anmäla intresse för deltagande till emelie.hindsberg-lipponen@bensow.fi

Kamratstödsgrupperna ordnas i regel en gång i veckan eller varannan vecka under en begränsad tid i en sluten grupp. Chillkvällarna i Grankulla ordnas en gång i månaden och riktar sig främst till deltagare som redan är bekanta med Min stig. På chillkvällarna kan man komma med när som helst under terminen.

Mera information:

Emelie Hindsberg-Lipponen
emelie.hindsberg-lipponen@bensow.fi
044-989 4087