Styrelsen informerar:
(äldre inlägg)

 

 • Stiftelsen har inlett en ny förebyggande barnskyddsverksamhet som för närvarande sysselsätter fyra anställda.
   

 • Den småbarnspedagogiska verksamheten har omorganiserats genom att Daghemmet Lyan omvandlats till ett bolag, Lyan ab, i oktober 2018. Lyan ab ägs i sin helhet av Stiftelsen Bensow. 

  Stiftelsen har fr.o.m. 1.6.2019 åtagit sig att fortsätta Folkhälsans daghemsverksamhet på Södra Heikelvägen 5 i Grankulla. Föreningen Folkhälsan i Grankulla fattade sitt beslut i samband med övergången till servicesedlar för daghemmen i Grankulla. Stiftelsens småbarnspedagogiska personal jämte stödfunktioner sysselsätter idag 22 personer. I och med denna sammanslagning erbjuder Stiftelsen Bensow småbarnspedagogik till ca 40% av alla svenskspråkiga barn i Grankulla.
   

 • Grankulla stad inledde sommaren 2019 en omarbetning av detaljplanen för stiftelsens markområde i Grankulla. För mera info se Grankulla stads hemsida.
   

 • Västra Nylands tingsrätt kommer under hösten 2019 att behandla tidigare styrelsemedlemmars eventuella civilrättsliga ansvar gentemot stiftelsen för renoveringen av daghemmet Lyan år 2014 (uppdaterat 10.9.2019).
   

 • Grankulla stads utkast till detaljplaneändring av det Bensowska området, Gräsavägen 1-5, är nu framlagt till påseende på anslagstavlan i stadshuset (Grankullavägen 10) 17.10.2019–15.11.2019 under tjänstetid kl.8.00–15.45 samt på stadens webbplats (22.10.2019). 
   

 • Stiftelsen Bensow återfick sin allmännyttiga status enligt prövningsnämndens beslut i slutet av år 2018. Skatteförvaltningen har enligt beslutet nu fastställt en ny beskattning av Stiftelsen för åren 2015-2018, vilket har medfört betydande skatteåterbäringar. (14.11.2019)
   

 • Styrelsen beslöt 16.12.2019 att komplettera Stiftelsens styrelse med de nya medlemmarna ped.mag. Liliane Kjellman och pol.mag. Boel Blomqvist. Samtidigt beslöts att Lyan Ab:s styrelse motsvarar sammansättningen i Stiftelsens styrelse. Liliane Kjellman är för närarande verksam som direktör för den svenska servicen inom sektorn för fostran och undervisning i Åbo och Boel Blomqvist är utbildningsplanerare i Kyrkslätt kommun (2.1.2020).
   

 • Stiftelsen Bensow planerar nytt daghem i Grankulla – 40 nya dagvårdsplatser och utrymmen för förebyggande barnskydd finansieras med bostadsprojekt i samarbete med Grankulla stad. Läs hela texten här (11.3.2020).