Vision, Mission och Värdegrund

 

 

 

 


Trygga uppväxtvilkor 
för alla barn

 

 • Bryta generationsöverskridande social utsatthet.
   

 • Lindra konsekvenserna för barn som lever med en beroende- eller psykiskt sjuk förälder.
   

 • Främja ungas framtidstro och -hopp.
   

 • Bryta det stigma som omger missbruk och synliggöra barn som anhöriga och deras behov
   

 • Stärka småbarnspedagogikens roll som en central förebyggande barnskyddsaktör. 

 

 

 

 

 

 

I all vår verksamhet har vi barnet i fokus och värdersätter  trygghet, respekt och delaktighet.