Vision, Mission och Värdegrund

 

 

 

 

Trygga uppväxtvilkor 
för alla barn

 

 

Främja stöd till utsatta barn i ett  tillräckligt tidigt skede.

Professionellt kompetensstärkande 

Stärkande av småbarnspedagogikens roll i tryggandet av barns uppväxtvillkor.

 

 

 

 

 

 

I all vår verksamhet värdersätter vi trygghet, respekt och delaktighet.